RADAR OPADÓW, METEO, czyli gdzie jest deszcz

Serwis radar-meteo.pl prezentuje aktualną sytuację opadową nad Polską w postaci danych radarowych. U nas sprawdzisz stan opadów do 12 godzin wstecz.

Pomoc

Jak czytać dane radarowe?

Mozaiki radarowe widoczne na różnego rodzaju mapach to kompozycje obrazów tworzonych przez oprogramowanie przetwarzające odbite fale radiowe tzw. echo. Mapy zbiorcze, które udostępnia IMGW-PIB tworzone są na bazie danych z radarów w: Świdwinie, Gdańsku, Legionowie, Rzeszowie, Brzuchani k. Krakowa, Ramży, Pastewniku i Poznaniu. Radary IMGW-PIB skanują atmosferę co 10 minut i zbierają dane skanu pionowego na koncie 270 stopni, dane z radaru dopplera do 125 km oraz dane dalekiego zasięgu do 250 km.

Fale odbite przetwarzane są na surowe dane, na podstawie których tworzona jest graficzna prezentacja echa. Do tak wygenerowanej graficznej formy echa radarowego dołączona jest zazwyczaj legenda w postaci tęczy kolorów wraz z wartościami liczbowymi w skali dBZ. Odczyt takiego obrazu dla potrzeb określenia rodzaju opadu, jego intensywności lub w ogóle do określenia sytuacji czy opad występuje nad danym obaszarem czy nie jest wbrew pozorom bardzo prosty. Obowiązuje przy tym zasada im większa wartość dBZ tym większy (intensywniejszy opad).

Przestudiujmy legendę widoczną przy obrazach echa CMAX (odbiciowość maksymalna) oraz CAPPI (poziomy skan na wysokości 1 km n.p.m.) z naszego serwisu:

CMAX - legenda

Legenda obrazu echa radarowego jest w postaci tęczy kolorów. Kolory zaczynają się od ciemnego odcienia niebieskiego, a końcczą na mocnym czerwonym, który oznacza wartość dBZ większą lub równą 60. I tu można zacząć interpretować opady - do 12 dBZ można odczytywać jako początek opadów. Im większa wartość dBZ tym większy opad. Ostatnie kolory legendy (wraziste odcienie czerwonego) oznaczają silny lub nawalny opad, który generują głównie komórki burzowe.

Oznaczenia echa, czyli co to CMAX?

  • CMAX - odbiciowość maksymalna, czyli największe zmierzone wartości dla kolumn pionowych.
  • CAPPI - skan w płaszczyżnie poziomej na danej wysokości.
  • PAC - dane zbiore o sumieopadów.
  • SRI - dane zbiorcze o natężęniu opadów.